ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Brckovljani
13. 10. 2020.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Brckovljani

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Brckovljani

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade nacrta izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2016.-2020. za Općinu Brckovljani.

 

U skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru u proteklom četverogodišnjem razdoblju, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

 

Po dovršetku izrade nacrta izvješća te razmatranja i usvajanja po nadležnom općinskom tijelu, Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani 2016.-2020. bit će objavljeno na službenim mrežnim stranicama Zavoda. Sva dosad usvojena izvješća o stanju u prostoru gradova i općina, čije je nacrte izradio ovaj Zavod, mogu se vidjeti na sljedećem linku

 

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Brckovljani

  

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Brckovljani 1

 

Foto: R. Pišpek, V. Štokić, 2018., 2019.