ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru za općine Pušća i Pisarovina
16. 03. 2020.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru za općine Pušća i Pisarovina

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru za općine Pušća i Pisarovina

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade nacrta izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2016.-2020. za općine Pušća i Pisarovina.

 

Tako će Zavod, u sljedećih nekoliko mjeseci, osim na izradi Izvješća za prostor Zagrebačke županije, pripremati podatke i za prostor navedenih općina za proteklo četverogodišnje razdoblje. U skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru u proteklom četverogodišnjem razdoblju, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

 

Po dovršetku izrade nacrta izvješća  te razmatranja i usvajanja po nadležnom općinskom tijelu, izvješća o stanju u prostoru bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Zavoda. Sva dosad usvojena izvješća o stanju u prostoru gradova i općina, čije je nacrte izradio ovaj Zavod, mogu se vidjeti na sljedećem linku.

 

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru za općine Pušća i Pisarovina