ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada V. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešića
23. 02. 2024.

Započela izrada V. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešića

Započela izrada V. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešića

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, preuzeo je obvezu izrade V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića. Postupak je u fazi pribavljanja zahtjeva za izradu prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

 

Odluku o izradi prostornog plana možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešića (pdf)

 

Slika: Izvod iz važećeg GUP-a Zaprešića („Službene novine Grada Zaprešića“ broj 5/08, 6/09 -ispr., 6/12, 7/16, 9/16 - pročišćeni tekst, 7/18, 2/20 - pročišćeni tekst, 2/22, 4/22 – ispr. i 4/22 – pročišćeni tekst).

Započela izrada V. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešića - slika 1