ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ
16. 12. 2020.

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ. Postupak je u fazi pribavljanja zahtjeva za izradu prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

 

Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana možete pogledati na sljedećim poveznicama:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/zavod-za-prostorni-razvoj-4276/obavijesti-i-odluke-o-izradi-prostornih-planova/zagrebacka-zupanija-4939/4939

 

Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ (PDF)

 

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna PPUO KrižSlika: Izvod iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/04, 19/06, 35/07, 32/12, 15/13, 26/16, 35/16 (pročišćeni tekst), 23/19, 36/19 (pročišćeni tekst), 29/20 i 35/20 (pročišćeni tekst)).