ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započelo ažuriranje WEB GIS portala novim podacima
07. 03. 2023.

Započelo ažuriranje WEB GIS portala novim podacima

Započelo ažuriranje WEB GIS portala novim podacima

U okviru projekta Unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) Zagrebačke županije Zavod će u 2023. godini, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o., provesti ažuriranje postojećih WEB GIS portala: „Preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije“ i „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“. Unaprjeđenje postojećeg WEB GIS preglednika prostornih planova provest će se dodavanjem novog vektorskog sloja „Namjena površina“, u kojem će se prikazati površine iz posljednjih donesenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina. Korisnicima portala omogućit će se pristup podacima i dijeljenje putem WMS servisa. Površine će se prikazati objedinjeno, kako slijedi:

 

NAMJENA POVRŠINA:

 

 • Građevinska područja naselja
 • Građevinska područja izvan naselja
  • gospodarska namjena proizvodna i/ ili poslovna
  • groblja
  • sportsko-rekreacijska namjena
  • ugostiteljsko-turistička namjena
 • Ostale površine
  • površine za posebnu namjenu
  • površine infrastrukturnih sustava
  • šumske površine
  • poljoprivredno tlo
  • vode

 

Unaprjeđenje postojećeg WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ provest će se ažuriranjem teme „Demografska obilježja“ novim podacima iz Popisa stanovništva 2021. godine, ažuriranjem teme „Stanje prostornih planova“ podacima iz 2023. godine te ažuriranjem teme „Namjena površina“ novim objedinjenim podacima iz prostornih planova.

 

Slika 1: WEB GIS portal „Preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije“

Započelo ažuriranje WEB GIS portala novim podacima - slika 1

 

Slika 2: WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“

Započelo ažuriranje WEB GIS portala novim podacima - slika 2