ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započelo ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“
21. 05. 2021.

Započelo ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“

Započelo ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije ove će godine Zavod, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, ažurirati WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ novim podacima. Podaci će se temeljiti na novom „Izvješću o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine“, koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije tijekom 2020. godine, a usvojila Županijska skupština 23. veljače 2021. Izvješće je objavljeno u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 8/2021.

 

U tijeku je ažuriranje WEB GIS portala novim demografskim podacima, novim podacima o prometnoj infrastrukturi, vodnogospodarskom sustavu i energetici. Po dovršetku prve faze slijedi ažuriranje novim podacima o namjeni površina iz prostornih planova gradova i općina, novim podacima o kulturnoj baštini te novim podacima o zaštićenim prirodnim vrijednostima. Planirani dovršetak svih tematskih karata WEB GIS portala je rujan 2021.

  

Započelo ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ - slika 1

 

Započelo ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ - slika 2

Slike: radne karte s demografskim podacima i prometnom infrastrukturom – ažuriranje u tijeku.