ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započelo ažuriranje WEB GIS preglednika prostornih planova
18. 03. 2022.

Započelo ažuriranje WEB GIS preglednika prostornih planova

Započelo ažuriranje WEB GIS preglednika prostornih planova

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) Zagrebačke županije ove će godine Zavod, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, ažurirati WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije. Riječ je o aplikaciji na WEB stranicama Zavoda u kojoj se javno objavljuju svi prostorni planovi s područja Zagrebačke županije. Prostorni planovi obrađuju se iz AutoCad-a u kojem su izrađeni u georeferencirani rasterski oblik, u kojem se objavljuju na internetskim stranicama. Do danas je Zavod obradio i objavio više od 600 prostornih planova svih razina: Prostorni plan Zagrebačke županije, Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Prostorni plan Parka prirode Medvednica, prostorni planovi uređenja, generalni urbanistički planovi, urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja. Objavom grafičkih i tekstualnih dijelova prostornih planova (karte se redovito ažuriraju posljednjim donesenih izmjenama i dopunama) javnosti su, prvi put na jednom mjestu, dostupni podaci o cjelovitom sustavu prostornog uređenja na području Zagrebačke županije.

 

Tijekom 2022. godine Zavod i GDi d.o.o. dodatno će unaprijediti funkcionalnost postojećeg WEB GIS preglednika koristeći novu programsku platformu. Postavljanjem izbornika s lijeve strane preglednika omogućit će se jednostavniji pristup planovima i pretraga prostornih planova preko naziva grada ili općine. Preglednik će dobiti novi dizajn, implementirat će se novi katastar, ažurirati rasterske karte spojenih namjena iz prostornih planova gradova i općina, ažurirati vektorski podaci poduzetničkih zona i mreža javnih cesta. Prvom u nizu radnih sastanaka koji će uslijediti prisustvovali su, iz tvrtke GDi Vojkan Gavrilović, Sandra Radi i Sanja Svetec, dok su iz Zavoda sastanku prisustvovali Željka Kučinić, Andrea Galić, Roberta Pišpek i Zoran Tonković.

 

Započelo ažuriranje WEB GIS preglednika prostornih planova - slika 1

    Foto: D. Duvančić, 03.2022.

 

Započelo ažuriranje WEB GIS preglednika prostornih planova - slika 2

    Slika: WEB GIS preglednik prostornih planova prije ažuriranja, objedinjena karta namjene