ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Zavod u vrijeme koronakrize nastavio s izradom tri Izvješća o stanju u prostoru, pregledom prostornih planova, izradom ISPU
11. 05. 2020.

Zavod u vrijeme koronakrize nastavio s izradom tri Izvješća o stanju u prostoru, pregledom prostornih planova, izradom ISPU

Zavod u vrijeme koronakrize nastavio s izradom tri Izvješća o stanju u prostoru, pregledom prostornih planova, izradom ISPU

U proteklom razdoblju u kojem su, zbog pandemije koronavirusa, za cijelu Republiku Hrvatsku na snazi bile posebne mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Zavod je u posebnim uvjetima rada nastavio sa svojim redovitim aktivnostima. Od poslova koji su obavljeni u vrijeme koronakrize posebno izdvajamo:

 

  • Nastavak izrade Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016-2020. Obrađeni su svi pristigli podaci javnopravnih tijela i upravnih tijela Zagrebačke županije, dovršena poglavlja koja se odnose na demografiju, društvene djelatnosti, infrastrukturu, sustav prostornog planiranja.
  • Nastavak izrade Izvješća o stanju u prostoru Općine Pisarovina te Izvješća o stanju u prostoru Općine Pušća, oba za razdoblje 2016.-2020. Obrađeni su dosad pristigli podaci, izrađena poglavlja koja se odnose na demografiju, gospodarstvo, infrastrukturu. Proveden obilazak terena Općine Pisarovina.
  • Analiza Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Marija Gorica i davanje pozitivnog mišljenja o usklađenosti Plana s Prostornim planom Zagrebačke županije.
  • Stručna suradnja u izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Rugvica i III. Izmjena i dopuna GUP Samobora – analiza radnih verzija prostornih planova, očitovanje.
  • Suradnja s Nositeljem izrade u pripremi ponovne Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te Javne rasprave o stavljanju van snage PPPPO Črnkovec – Zračna luka Zagreb.
  • Nastavak aktivnosti na unaprjeđenju ISPU – nadogradnja i ažuriranje aplikacije perspektivnih poduzetničkih zona, virtualni sastanci sa GDi d.o.o. iz Zagreba.
  • Nastavak obrade donesenih prostornih planova u ISPU RH i dostava Ministarstvu.
  • Suradnja na izradi elaborata o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti nakon potresa koji je pogodio Zagreb 22.3.2020., za zgradu u kojoj su smješteni uredi Zavoda.
  • Sudjelovanje u webinarima na temu sanacije i obnove zgrada nakon potresa.
  • Dovršetak postupka imenovanja ravnateljice Zavoda na dvjema elektroničkim sjednicama Upravnog vijeća. Ravnateljicom Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, s datumom 1. svibnja 2020., imenovana je dosadašnja ravnateljica Željka Kučinić, dipl.ing.arh.

 

Slike: Obilazak terena za izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Pisarovina, V. Štokić, 05.2020.

 

 Zavod u vrijeme koronakrize nastavio s izradom tri Izvješća o stanju u prostoru, pregledom prostornih planova, izradom ISPU

 

 

Zavod u vrijeme koronakrize nastavio s izradom tri Izvješća o stanju u prostoru, pregledom prostornih planova, izradom ISPU 1