ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Zavod unosi podatke za područje Zagrebačke županije u Registar <i>brownfield</i> područja RH
29. 04. 2021.

Zavod unosi podatke za područje Zagrebačke županije u Registar brownfield područja RH

Zavod unosi podatke za područje Zagrebačke županije u Registar <i>brownfield</i> područja RH

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlastilo je županijske zavode za prostorno uređenje za unos podataka o brownfield područjima u Registar brownfield područja Republike Hrvatske. Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske brownfield područja utvrđena su kao “napuštena / preskočena područja“, koja čine napuštene nekretnine ili nekretnine koje su se prestale koristiti u svojoj izvornoj namjeni (građevinski objekti i pripadajuće zemljište, uključujući infrastrukturu, neovisno o prethodnoj namjeni) te su slobodna za prenamjenu i ponovnu upotrebu. Posebno se ističu napušteni industrijski, vojni i ugostiteljsko-turistički kompleksi. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije do danas je pripremio podatke o 18 brownfield područja koja su, na području Zagrebačke županije, prepoznata u Popisu projekata (Prilog 6) Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb do 2020. Za predložene lokacije Zavod je proveo preliminarni unos u Registar te je podatke, prije unosa i objave, dostavio gradovima i općinama na pregled i dopunu, uz poziv na predlaganje i drugih lokacija na njihovom području. Istim dopisom pozvani su i drugi gradovi i općine, koji nisu dosad predlagali brownfield područja, da ih prepoznaju na svojem području te Zavodu dostave osnovne podatke (prethodna namjena, lokacija / granice obuhvata).

 

Slike: Brownfield lokacije - Dvorac Erdody u Jastrebarskom (arhiva Zavoda, 2006.) i Kompleks Novi Dvori u Zaprešiću (H. Kujundžić, 2020.); Karta s prikazom 18 lokacija na području Zagrebačke županije (izvor: Strategija urbane aglomeracije Zagreb do 2020., GIS obrada: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2020.).

 

Zavod unosi podatke za područje Zagrebačke županije u Registar <i>brownfield</i> područja RH - slika 1

 

Zavod unosi podatke za područje Zagrebačke županije u Registar <i>brownfield</i> područja RH - slika 2

 

Zavod unosi podatke za područje Zagrebačke županije u Registar <i>brownfield</i> područja RH - slika 3