ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Zavod utvrdio nova Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
20. 07. 2021.

Zavod utvrdio nova Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Zavod utvrdio nova Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

U skladu s novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020) ravnateljica Zavoda donijela je 8. srpnja 2021. godine Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Sastavni dio Pravila je i novi Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja. Državni arhiv u Zagrebu izdao je suglasnost na primjenu Pravila i Popisa 14. srpnja 2021. godine. Objavom na Oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda započinje njihova primjena. Dokumente objavljujemo u nastavku:

 

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavoda

 

Popis dokumentarnog gradiva Zavoda s rokovima čuvanja

 

Hrvatski državni arhiv na svojim je stranicama objavio upute, predložak i obrazac za izradu novih Pravila i Popisa. Navedeni predlošci poslužili su Zavodu za izradu navedenog akta.

Upute Hrvatskog državnog arhiva dostupne su na sljedećem linku:

 

http://www.arhiv.hr/Informacije-za-stvaratelje/Obveze-stvaratelja/Izrada-pravila-za-upravljanje-dokumentarnim-gradivom-i-popisa-dokumentarnog-gradiva-s-rokovima-%C4%8Duvanja

 

Zavod utvrdio nova Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom - slika 1