ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene III. Izmjene i dopune PPUO Luka
13. 04. 2021.

Donesene III. Izmjene i dopune PPUO Luka

Donesene III. Izmjene i dopune PPUO Luka

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka.

 

U ponedjeljak, 12. travnja 2021. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Luka na kojoj je donesena Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku.

 

Slike: Izvod iz Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Luka, foto: S. Vujčić, 09.2020.

 

Donesene III. Izmjene i dopune PPUO Luka - slika 1

 

Donesene III. Izmjene i dopune PPUO Luka - slika 2