ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršen Nacrt VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije
13. 09. 2023.

Dovršen Nacrt VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije

Dovršen Nacrt VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije

Prema zaključcima sastanaka održanih proteklih tjedana u Zavodu, dovršen je i predan nadležnom upravnom odjelu Nacrt prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Na današnjem sastanku kojem su, osim stručnog izrađivača Plana - predstavnika Zavoda, prisustvovali predstavnici stručnog izrađivača Strateške studije utjecaja na okoliš – tvrtke Ekoinvest d.o.o. te predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, razmotreni su osnovni zahvati na koje se odnose izmjene plana: lokacije sunčanih elektrana, istražni prostori ugljikovodika, odredbe i lokacije za planiranje novih turističkih zona te odredbe za prilagodbu klimatskim promjenama. Zaključeno je da će stručni izrađivač Studije dopuniti i dovršiti istu prema danas zaprimljenom Nacrtu plana te pripremiti mjere zaštite okoliša za implementaciju u prostorni plan. Po dovršetku izrade oba dokumenta i nakon prihvaćanja Studije od strane nadležnog Povjerenstva, prostorni plan i studija upućuju se zajedno u postupak javne rasprave. 

 

Dovršen Nacrt VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije - slika 1

 

Dovršen Nacrt VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije - slika 2

 

Foto: dokumentacija Zavoda, 13.9.2023.