ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić
15. 09. 2022.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Općina Krašić, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Krašić dana 15. rujna 2022. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić. Stručni izrađivač VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Javna rasprava, koja se ponavlja temeljem ispravka ranije provedene procedure, održat će se u vremenu od 19.9. do 26.9.2022. godine. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u vijećnici Općine Krašić, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 08:00 – 15:00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić održat će se 21. rujna 2022. godine s početkom u 10:00 sati, u vijećnici Općine Krašić, Krašić 101, 10454 Krašić.

 

Objavu javne rasprave i Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na službenim internetskim stranicama Općine Krašić: https://www.krasic.hr

 

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić - slika 1