ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja
26. 05. 2020.

Objavljena Javna rasprava o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja

Objavljena Javna rasprava o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja

 Objavljena Javna rasprava o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja

 

Nositelj izrade, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, objavio je Javnu raspravu o nacrtu Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 3. do 17. lipnja 2020. godine.

 

Tijekom trajanja javne rasprave nacrt Prijedloga Odluke s elaboratom prostornog plana, Odlukom o donošenju te Sažetkom za javnost stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču u sjedište Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, na adresi: Zagreb, Ivana Lučića 2a, VI. kat, te na oglasnu ploču u njegovoj Ispostavi Velika Gorica na adresi: Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 6, svakog radnog dana od 9.00 do 15,00 sati.

 

U digitalnom obliku nacrt Prijedloga Odluke i elaborati moći će se pogledati na mrežnim stranicama Zagrebačke županije: www.zagrebacka-zupanija.hr, u informacijskom sustavu prostornog uređenja na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: www.mgipu.hr te na stranicama Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije: www.zpuzz.hr

 

Javno izlaganje o nacrtu Prijedloga Odluke održat će se, u skladu s naputkom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, 5. lipnja 2020. godine od 13,00 do 14,00 sati putem livestream servisa koji omogućuje interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

Livestream servisu može se pristupiti putem sljedećeg Iinka:

 

Zainteresirane osobe i sudionici javne rasprave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Prijedloga Odluke mogu davati na način da tijekom javnog izlaganja postavljaju pitanja na koja će usmeno dobiti odgovor, zatim na način da tijekom javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge u zapisnik, kao i na način da ih dostave u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom: „Javna rasprava o nacrtu Prijedloga Odluke“, do zaključno 17. lipnja 2020. godine.

 

Objavu javne rasprave i Prijedlog Odluke o stvaljanju van snage možete pogledati putem sljedećih poveznica:

  1. OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
  2. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE I PROSTORNI PLAN KOJI SE STAVLJA VAN SNAGE