ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Ponovna javna rasprava o V. Izmjenama PPUG Zaprešić i IV. Izmjenama GUP-a Zaprešić
06. 05. 2022.

Objavljena Ponovna javna rasprava o V. Izmjenama PPUG Zaprešić i IV. Izmjenama GUP-a Zaprešić

Objavljena Ponovna javna rasprava o V. Izmjenama PPUG Zaprešić i IV. Izmjenama GUP-a Zaprešić

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića kao Nositelj izrade, objavio je Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića. Stručni izrađivač V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića te Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića trajat će 10 dana, a održat će se od 9. svibnja do 18. svibnja 2022. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlozi prostornih planova stavit će se na javni uvid svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 na oglasnu ploču Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlozi prostornih planova bit će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića (www.zapresic.hr). Javno izlaganje Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića održat će se u srijedu, 11. svibnja 2022, s početkom u 17,00 sati u Vršilnici u Kompleksu Novi dvori Jelačićevi, na adresi Aleja Đure Jelačića 1, u Zaprešiću.

 

Sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornih planova za ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga prostornih planova koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. Objavu javne rasprave i prijedloge prostornih planova od ponedjeljka možete pogledati na mrežnim stranicama Grada Zaprešića: www.zapresic.hr.

 

Objavljena Ponovna javna rasprava o V. Izmjenama PPUG Zaprešić i IV. Izmjenama GUP-a Zaprešić - slika 1

 

Objavljena Ponovna javna rasprava o V. Izmjenama PPUG Zaprešić i IV. Izmjenama GUP-a Zaprešić - slika 2