ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Prostorni plan Črnkovec – Zračna luka Zagreb stavljen izvan snage
10. 12. 2020.

Prostorni plan Črnkovec – Zračna luka Zagreb stavljen izvan snage

Prostorni plan Črnkovec – Zračna luka Zagreb stavljen izvan snage

Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 22. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020., odmah nakon donošenja VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb. Postupak stavljanja izvan snage ovog Plana detaljno je prikazan u prethodnim objavama na ovim stranicama, a provodio se usporedo s postupkom izrade i donošenja VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Sukladno Odluci o pokretanju ovog postupka, osnovni razlog stavljanja Plana izvan snage jest omogućavanje brže i izravnije provedbe planskih rješenja utvrđenih VII. izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije u području obuhvata Plana, naročito u pogledu redefiniranja kriterija za dimenzioniranje građevinskih područja temeljenih na realiziranim planovima i projektima u obuhvatu Plana. Po donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Županije sa utvrđenim povoljnijim kriterijima za razvoj naselja, gospodarskih i športsko-rekreacijskih zona izvan naselja te odredbama za neposrednu provedbu zahvata unutar Prostora za razvoj Zračne luke Zagreb (danas: Zračna luka Franjo Tuđman), Plan koji se stavlja izvan snage predstavljao bi prepreku u provedbi tih kriterija i odredbi, obzirom da su njime propisani stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je 7. prosinca 2020. suglasnost da je konačni prijedlog stavljanja izvan snage izrađen u skladu s odredbama Zakona kojima se određuje postupak stavljanja izvan snage prostornih planova.

 

U nastavku dajemo link na Sažetak i Prezentaciju, koji su dostavljeni i objavljeni u materijalima za 22. sjednicu Županijske skupštine Zagrebačke županije, vezano uz navedenu točku.

 

1. SAŽETAK ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
2. PREZENTACIJA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

 

Prostorni plan Črnkovec – Zračna luka Zagreb stavljen izvan snage