ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Usvojena polugodišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju
20. 07. 2021.

Usvojena polugodišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju

Usvojena polugodišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na svojoj 103. sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, kao i Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. Sukladno Odluci o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije te članka 23. i 25. Statuta Zavoda, ravnateljica Zavoda izradila je i dostavila Upravnom vijeću navedene dokumente. Iz usvojenih izvješća vidljiva je realizacija poslova u prvom dijelu godine, strukturirana prema poslovima utvrđenim Planom rada i Financijskim planom Zavoda za 2021. godinu. Najvažnije aktivnosti Zavoda u tom razdoblju odnose se na dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i na dovršetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine. Od aktivnosti u prvom dijelu godine treba izdvojiti i dovršetak izrade čak tri prostorna plana te jednog izvješća o stanju u prostoru za općine Zagrebačke županije, kao i sudjelovanje u pregledu potresom oštećenih zgrada.

 

Usvojena izvješća i odluke Upravnog vijeća objavljuju se u nastavku: