ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Luka
28. 08. 2020.

Započela izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

Započela izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka. Postupak je u fazi pribavljanja zahtjeva za izradu prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

 

Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana možete pogledati na sljedećem linkovima:

 

Na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Luka 

 

Započela izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

 

Slika: Izvod iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/04, 9/09, 1/10 (ispravak Odluke) i 34/17).

 

Započela izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Luka 1

 

Započela izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Luka 2

  

Foto: Vujčić, Kučinić, 09.2020.