ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko
29. 07. 2022.

Započela izrada X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

Započela izrada X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, preuzeo je obvezu izrade X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko. Time je započeo postupak izmjena plana kojim će se stvoriti uvjeti za daljnji razvoj Grada, razmotriti mogućnost planiranja novih turističkih i sportsko-rekreacijskih zona te zona posebne namjene, odrediti lokacije za izgradnju obnovljivih izvora energije, razmotriti pojedinačni zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenjem građevinskih područja, razmotriti izmjene uvjeta gradnje u Odredbama za provođenje te uskladiti plan u cijelosti s novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije. Postupak je u fazi pribavljanja zahtjeva za izradu prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

 

Odluku o izradi X. Izmjena i dopuna prostornog plana, koju je Gradsko vijeće Grada Jastrebarsko donijelo 14. srpnja 2022. godine, možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko (pdf)

 

Slika: Izvod iz važećeg Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14- pročišćeni tekst, 1/16, 2/16- pročišćeni tekst, 1/19 i 2/19 – pročišćeni tekst).

  

Započela izrada X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 1

  

Započela izrada X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 2

 

Započela izrada X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 3

 

    Foto: A. Sivrić Mihelić (2019.)