ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Akti Zavoda

Odluka o osnivanju Zavoda


Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije kao javne ustanove donijela je Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 16. sjednici održanoj 12. prosinca 2007. godine. Odluka je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 30/07.
Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na 3. sjednici, održanoj 20. listopada 2009. godine, koja je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 26/09.
Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Zavoda utvrđen je 6. srpnja 2010. godine i objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 15/10.
Dana 28. travnja 2014. godine Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 6. sjednici donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda, koja je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 12/14.

 

Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Zavoda – 2010. godine

Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Zavoda – 2014. godine

 

 

Statut Zavoda


Statut Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je Upravno vijeće Zavoda na svojoj 1. sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine (KLASA: 350-07/08-01/01, URBROJ: 238/1-126-08-03). Prve izmjene i dopune Statuta donesene su 14. prosinca 2009. (KLASA: 021-01/09-01/7, URBROJ: 238/1-126-09-3), druge izmjene i dopune 13. siječnja 2011. godine (KLASA: 021-01/11-01/1, URBROJ: 238/1-126-11-3). Navedene izmjene i dopune ugrađene su u Pročišćeni tekst Statuta koji je Upravno vijeće Zavoda utvrdilo na 30. sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine (KLASA: 021-01/11-01/6, URBROJ: 238/1-126-11-5).
Nakon utvrđivanja Pročišćenog teksta, Upravno vijeće Zavoda donijelo je Izmjene i dopune Statuta na 52. sjednici održanoj 13. svibnja 2014. godine (KLASA: 021-01/14-01/3, URBROJ: 238/1-126-14-3) te na 63. sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine (KLASA: 021-01/15-01/5, URBROJ: 238/1-126-15-3).

 

Pročišćeni tekst Statuta Zavoda - 2011. godine

Izmjene i dopune Statuta Zavoda – 2014. godine

Izmjene i dopune Statuta Zavoda – 2015. godine

Pročišćeni tekst Statuta Zavoda - 2017. godine

Izmjene i dopune Statuta Zavoda – 2018. godine