ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Ravnateljica

 

Željka Kučinić
Ravnateljica

ŽELJKA KUČINIĆ, dipl.ing.arh.

Rođena 18. travnja 1968. u Zagrebu.

 

Kontakt:

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Poslovna adresa (ured): Ulica Ivana Rendića 32, 10000 Zagreb

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

z.kucinic@zpuzz.hr

Tel: +385 1 6312 300

Faks: +385 1 6312 308

 

 

 

OBRAZOVANJE:

 • 1986. - 1991. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1984. - 1986. Pedagoški obrazovni centar u Zagrebu
 • 1982. - 1984. Građevinski obrazovni centar u Zagrebu

 

STRUČNI ISPITI:

 • 1997. Položila Državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave RH
 • 1994. Položila Stručni ispit pri Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša RH

 

DODATNA EDUKACIJA:

 • 1996. - 2022. Stručni seminari iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša
 • 2003. - 2006. Tečajevi "ArcGIS I i ArcGIS II" - ArcView 8.0 i 9.0 - Gisdata d.o.o.
 • 2000. - 2003. Tečajevi "AutoCAD MAP 3.0.,2000,2004“ - Autodesk Training Centar, Prior d.o.o.
 • 1996. - 1997. Tečajevi "Uvod u ArcVew i ArcInfo" - Gisdata d.o.o.

 

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA:

 • 2013. - 2020. Članica Odbora za urbanizam pri Hrvatskoj komori arhitekata
 • 1999. -             Članica Hrvatske komore arhitekata.

 

RADNO ISKUSTVO:

 • 2012. -            Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije
 • 2011. - 2012. V.d. ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije
 • 2008. - 2011. Voditeljica Odjela za prostorno uređenje u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije
 • 2002. – 2008. Voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje u Županijskom zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije
 • 1999. – 2002. Stručna savjetnica za prostorno uređenje u Županijskom zavoduza prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije
 • 1996. – 1999. Stručna suradnica u Županijskom zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i pomoćnica ravnatelja (1999.)
 • 1992. – 1996. Projektant suradnik i odgovorni projektant u Industrogradnji d.d.

 

IZBOR PROJEKATA I STRUČNIH RADOVA, POZICIJA U IZRADI:

 • 2013. - 2022. Izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina na području Zagrebačke županije, plana sanacije te izvješća o stanju u prostoru za JLS; članica stručnog tima.
 • 2012. - 2022. „WEB GIS preglednik prostornih planova“, „WEB GIS poduzetničkih zona“, „WEB GIS portal Stanje u prostoru Zagrebačke županije“; u suradnji s GDi d.o.o., članica stručnog tima.
 • 2021. Planiranje obilazne željezničke pruge Grada Zagreba u Prostornom planu Zagrebačke županije s obzirom na ekološku mrežu“, autorica: Ž. Kučinić, u: „Planiranje i projektiranje u zelenom poslovanju, održivo i društveno odgovorno“, zbornik (urednik: Srb, N.), Elektrotehničko društvo Zagreb: S-3, PP-1, 2021.
 • 2021. „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016.-2020.“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 8/21); članica stručnog tima, ravnateljica.
 • 2020. „VII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije“ („Glasnik Zagrebačke županije", broj 43/20); članica stručnog tima u izradi Plana, odgovorna osoba stručnog izrađivača (ravnateljica).
 • 2017. „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016.“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 5/17); članica stručnog tima u izradi Izvješća.
 • 2017. „Preobrazba turopoljskog sela pod utjecajem velikih gradova - Zagreba i Velike Gorice“, autorica: Željka Kučinić, u: „Urbano – ruralne veze“, zbornik, (urednica: Korlaet, A.), Hrvatski zavod za prostorni razvoj: 95-103, Zagreb, 2017.
 • 2015. „VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije“ („Glasnik Zagrebačke županije", broj 27/15); članica stručnog tima u izradi Plana.
 • 2015. „Stručna suradnja Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačka županije s gradovima i općinama“, autorica: Željka Kučinić, u: „Prostorno planiranje kao čimbenik razvoja u županijama“, zbornik, (urednik: Črnjar, M.), Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije: 361.-370.,  Rijeka, 2015.
 • 2014. „Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ ("Narodne novine“, broj 125/14); članica stručnog tima u izradi Plana.
 • 2013. „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2008.-2012.“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 22/13);  voditeljica izrade, koautor.
 • 2012. „Prostorni plan područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 23/12); odgovorna voditeljica izrade Plana.
 • 2011. „IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 10/11); odgovorna voditeljica izrade Plana.
 • 2010. „III. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 4/10); odgovorna voditeljica izrade Plana.
 • 2007. „II. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 8/07); članica stručnog tima u izradi Plana.
 • 2006. „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2004. - 2006.” ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 9/06); voditeljica izrade, glavni autor.
 • 2006. „Županijski program aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima za Zagrebačku županiju”; voditeljica izrade, koautor.
 • 2005. „I. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 8/05); članica stručnog tima u izradi Plana.
 • 2004. „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2002. - 2004.” ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 12/04); voditeljica izrade, glavni autor.
 • 2002. „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 1999. - 2002.” ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 8/02); voditeljica izrade, glavni autor
 • 2002. „Leksikon građevinarstva“, koautorica, članica stručnog tima u izradi, (urednik: Simović, V.), Masmedia, Zagreb, 2002.
 • 2002. „Prostorni plan Zagrebačke županije“ ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 3/02); članica stručnog tima u izradi Plana.
 • 1998. „Izvješće o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije“; voditeljica izrade.
 • 1992. - 1996. Idejna rješenja, glavni i izvedbeni projekti za poslovne i stambeno poslovne građevine, projektant suradnik.