ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Praćenje provedbe PPZŽ

Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G i GUP

Jedna od važnih aktivnosti Zavoda je sudjelovanje u postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja (PPU) velikih gradova, gradova i općina i generalnih urbanističkih planova s područja Zagrebačke županije. U postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja Zavod daje mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije.

Zavod je, nakon detaljne analize i dodatnih usklađivanja dijelova plana s Prostornim planom Zagrebačke županije, izdao pozitivna mišljenja na sljedeće konačne prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova uređenja te izmjena i dopuna generalnih urbanističkih planova:

 

Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G i GUP - slika 1 Detaljni prikaz izdanih Mišljenja na konačni prijedlog prostornog plana