ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa
26. 02. 2020.

Donesen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa

Donesen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na svojoj 92. sjednici održanoj 25. veljače 2020. godine, Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2020. godinu. Ovim Akcijskim planom provode se mjere utvrđene Antikorupcijskim programom za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za 2020. godinu, koji je donijela Županijska skupština Zagrebačke županije na 16. sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 43/19).

 

Navedenim Antikorupcijskim programom za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za 2020. godinu preporuča se nadležnim tijelima ustanova da, kroz aktivnu suradnju i partnerstvo svih nositelja antikorupcijskih mjera, aktivno djeluju na ostvarenju prioritetnih ciljeva antikorupcijske politike Županije, posebno u dijelu usmjerenom na ostvarenje sljedećih ciljeva:

Cilj 1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Cilj 2. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Cilj 3. - Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.

Programom su utvrđene mjere za realizaciju navedenih ciljeva.

 

Akcijski plan sadrži podatke o potrebnim aktivnostima za provedbu mjera, nositeljima provedbe, potrebnim sredstvima, rokovima izvršenja i pokazateljima provedbe. Među aktivnostima za provedbu mjera posebno se ističe transparentnost, odnosno objava donesenih akata, financijskih planova, izvješća, odluka i prostornih planova, na internetskim stranicama Zavoda.  Iz pokazatelja provedbe vidljivo je da Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije redovito objavljuje svu navedenu dokumentaciju. Stoga su u Akcijskom planu postavljeni linkovi na stranice Zavoda na kojima su objavljeni:

 

  1. Godišnji planovi rada i Financijski planovi
  2. Godišnja i polugodišnja izvješća o radu i Financijska izvješća
  3. Podaci o Upravnom vijeću, dnevni red sjednica, kalendar događanja
  4. Djelokrug rada Zavoda i stručne reference
  5. WEB GIS prostornih planova na području zagrebačke županije
  6. Podaci o službeniku za informiranje
  7. Planovi nabave i drugi podaci o javnoj nabavi
  8. Antikorupcijski program i Akcijski plan
  9. Natječaji za zapošljavanje
  10. Opći akti Zavoda

 

Donesen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa