ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Izrada projekata, studija i stručnih podloga

Pilot projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica na području Zagrebačke županije

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije sklopio je s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj krajem 2016. godine, sporazum o izradi Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije. Za izradu Pilot projekta urbane sanacije odabran je širi prostor naselja Bapča i Selnica na području Grada Velike Gorice.

 

Pilot projekt, zajedno s projektima pet drugih županija, poslužit će Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj za utvrđivanje metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Republike Hrvatske. Projekt je dovršen u listopadu 2017. godine.

 

U okviru izrade projekta Zavod je, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, izradio WEB GIS aplikaciju 3D modela idejnog rješenja urbane sanacije naselja Bapča i Selnica.

 

Pilot projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica na području Zagrebačke županije - slika 1  

Uvid u elaborat moguće je ostvariti putem sljedećih poveznica:

 

Tekst

 

Kartogrami 1:5.000 i 1:2.500

 

Karte 1:2.000

 

Aplikacija 3D modela