ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada izvješća o stanju u prostoru

Izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije

 

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza Zavoda da izrađuje četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije. Cilj izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Zagrebačke županije sa sustavom prostornog uređenja.

 

Tijekom 2020. godine Zavod je izradio najnovije Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije, za razdoblje od kraja 2016. do kraja 2020. godine. Izvješće je izrađeno temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15).

 

Županijska skupština Zagrebačke županije prihvatila je Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016. – 2020. na svojoj 23. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine. O samom Izvješću opširnije pogledajte OVDJE.

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina

 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju, izradio je sljedeća izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave, koja su potom razmatrana i usvojena po nadležnim općinskim i gradskim tijelima:

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 1

Izvješće o stanju u prostoru Općine Rugvica 2009.-2013.

(Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 7/2013)

 

 

 Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 2Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani 2009.-2013.

(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 2/2014)

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 3

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pisarovina

2009.-2013.

 

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 4

Izvješće o stanju u prostoru Općine Jakovlje

2009.-2013.

(Službeni glasnik Općine Jakovlje, broj 6/2013)

  

  

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 5

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela

2009.-2013.

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/2014)

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 6

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pušća

2009.-2013.

(Službeni Glasnik Općine Pušća, broj 5/2014)

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 7

Izvješće o stanju u prostoru Općine Krašić

2010.-2014.

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 25/2014) 

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 8 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada

2013.-2016.

(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 3/2018) 

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 9

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pisarovina

2016.-2020.

 (Službene novine Općine Pisarovina, broj 11/2020)

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 10 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pušća

2016.-2020.

(Službeni Glasnik Općine Pušća, broj 9/2020)

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 11 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zaprešića

2016.-2020.

(Službene novine Grada Zaprešića, broj 7/2020)

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 12 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani

2016.-2020.

(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 3/2021)

Izrada izvješća o stanju u prostoru - slika 13

Izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada

2017.-2020.

(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 8/21)